Siguranțe fuzibile pentru protecția bateriilor                                                                        


ETI introduce siguranțele fuzibile speciale pentru protecția bateriilor și sistemelor UPS.


Curent de scurt-circuit
  • Curentul de scurt-circuit diferă în funcție de modelul bateriei, tipul și capacitatea
  • Curentul de scurt-circuit trebuie întrerupt în mai puțin de 10 sec.
Caracteristici obligatorii: Protecția bateriilor cu siguranțe fuzibile este necesară!
Curent operațional
  • Curentul operațional depinde de capacitatea de îmagazionare a bateriei
  • Funcționare baterie: tensiunea pe circuitul de curent continuu scade pana la finalul descărcării
În selecția unei siguranțe luați în considerare curentul maxim la tensiunea finală de descărcare
       
Catalog